Szakterületek

·  Bűntetőjogi védelem

§ Rendőrség, NAV és más hatóság előtti eljárás és védelem

§ Ügyészség és Bíróság előtti eljárás és védelem

§ Sértetti képviselet a büntetőeljárásban

§ szabálysértési jog

·  Polgári peres képviselet

§ Bankkölcsön és Hitel ügyek

§ Biztosítási ügyek

§ Csődeljárás, Felszámolási eljárás, Végelszámolás

§ Emberi jogok védelme

§ Gondnoksági ügyek

§ Házassági bontóperek, Házassági és élettársi vagyonjogi perek

§ Ingatlanjog, birtokjog

§ Kártérítési perek

§ Kisebbségvédelem

§ Közlekedési jog

§ Öröklési ügyek

§ Személyiségvédelmi perek, Személyhez fűződő jogok védelme

§ Sérelemdíjas perek

§ Tartási és életjáradéki ügyek

§ Végrehajtási perek

·  Jogi tanácsadás

·  Okiratok szerkesztése

§ Adásvételi szerződések

§ Ajándékozási szerződések

§ Öröklési szerződések

§ Végrendeletek

§ Társasági szerződések, céges iratok szerkesztése